4. SınıfFen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’na göre 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde yer alacak üniteler ve konular aşağıdaki gibidir.


1. ÜNİTE: GEZEGENİMİZİ TANIYALIM KONULARI

1.1. Bölüm: Yer Kabuğunun Yapısı

1.2. Bölüm: Dünya’mızın Hareketleri

2. ÜNİTE: BESİNLERİMİZ KONULARI

2.1. Bölüm: Besinlerin Özellikleri ve Sağlıklı Yaşam

3. ÜNİTE: KUVVETİN ETKİLERİ KONULARI

3.1. Bölüm: Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

3.2. Bölüm: Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet

4. ÜNİTE: MADDENİN ÖZELLİKLERİ KONULARI

4.1. Bölüm: Maddeyi Niteleyen Özellikler

4.2. Bölüm: Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

4.3. Bölüm: Maddenin Hâlleri

4.4. Bölüm: Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi

4.5. Bölüm: Saf Madde ve Karışım

4.6. Bölüm: Karışımların Ayrıştırılması

5. ÜNİTE: AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ KONULARI

5.1. Bölüm: Aydınlatma Teknolojileri

5.2. Bölüm : Uygun Aydınlatma

5.3. Bölüm: Işık Kirliliği

5.4. Bölüm: Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

5.5. Bölüm: Ses Kirliliği

6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE KONULARI

6.1. Bölüm: Doğal Kaynakların Kullanımı

6.2. Bölüm: Geri Dönüşüm

7. ÜNİTE: BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ KONULARI

7.1. Bölüm: Basit Elektrik Devreleri